Instrukcja stosowania BioBooster

Instrukcja ..:: Instrukcja stosowania


BioBooster


Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie BioBooster.


BioBooster - płynne bakterie stworzone w laboratoriach firmy Söll.


Zawartość

500 ml BioBooster, wystarcza na 15,000 litrów (15 metrów sześciennych) wody w stawie.


Obszary zastosowań

BioBooster szybko tworzy zbilansowaną mikrobiologię w stawach i w ten sposób poprawia ich właściwości samooczyszczania.

Dzięki jego nowej, specjalnej, sprawdzonej recepturze, BioBooster wspiera zdrowie ryb i zapewnia szybkie i skuteczne rozłożenie szkodliwych substancji z wody. Jakość wody w stawie ulega znacznemu polepszeniu dzięki naturalnym szczepom bakterii. Skutkiem czego są: obniżony poziom amoniaku, azotanów i azotynów, klarowniejsza woda, brak nieprzyjemnych zapachów oraz mniejsze zamulenie dna stawu.


Skutek

Nowo wynaleziony proces, w którym rozmnaża się specjalnie dopasowane szczepy bakterii, w krótkim czasie zapewnia właściwe funkcjonowanie mikrobiologii w stawie lub filtrach.

Szkodliwe substancje znajdujące się w wodzie, takie jak mieszaniny azotu, mocznik,

resztki pokarmu itp., są rozkładane dzięki działaniu mikrobiologii.

W laboratoriach Söll zgodnie z najnowszymi osiągnięciami badań naukowych hodowane są wysoce aktywne, czyste kultury bakterii, które poddawane są następnie specjalnemu procesowi stabilizacyjnemu w celu zapewnienia wysokiej stabilności oraz maksymalnej aktywności mikrobiologicznej. Rezultatem wieloletnich badań jest produkt zwierający wysoce aktywne biologicznie mikroorganizmy, które w krótkim czasie biologicznie eliminują zanieczyszczenia.


Dawkowanie

BioBooster jest skoncentrowanym mieszanką kultur bakterii; nawet bardzo mała ilość jest wysoce efektywna.

500 ml BioBooster wystarcza na 15,000 litrów (15 metrów sześciennych) wody stawu. Można aplikować do filtra jak również bezpośrednio do wody.


Aplikowanie

Optymalny czas podania

BioBooster jest najbardziej efektywny kiedy aplikuje się go wiosną, kiedy aktywność metaboliczna bakterii w wodzie nadal jest niska, co po zimnych miesiącach spowodowane jest małą ilością bakterii w wodzie.

BioBooster jest wspaniałym początkiem nowego sezonu dla stawu. Bilans mikrobiologiczny jest odtwarzany w stawie w bardzo krótkim czasie.

BioBooster powinien być aplikowany w zbiorniku zawsze bezpośrednio po czyszczeniu filtra lub wymiany wody. Jeżeli do wody dodano antybiotyki BioBooster należy zastosować ponownie.

Środek może zostać użyty jeśli temperatura wody w zbiorniku przekracza 8°C.


Sposób aplikowania

Dodać nie rozpuszczony BioBooster do wody zakładając dawkowanie każdych 100 ml na 3.000 litrów (3 metry sześcienne) wody w stawie.

Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach.


Współdziałanie z innymi produktami

BioBooster zawiera bakterie, które w niewielkim stopniu reagują z produktami farmaceutycznymi (np. antybiotykami), przy bardzo wysokiej lub bardzo niskiej wartości pH jak również przy temperaturze powyżej 350C.

Produkty TeichFit + TeichStarter tworzą korzystne warunki dla życia mikroorganizmów.

Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody