Soll Polska
 Soll Polska
Pojemność Wydajność Art. nr Cena
100 g 15.000 l 11602 89,00
250 g 37.500 l 14424 179,00
500 g 75.000 l 14432 299,00

FilterstarterBakterien

Söll FilterstarterBakterien to wyszukane naturalne mikroorganizmy w bardzo dużym stężeniu.

Skutek i korzyści

FilterstarterBakterien zapewnia szybki rozkład substancji szkodliwych i usuwa czynniki stresotwórcze. W ten sposób ryby stają się odporniejsze i bardziej żywotne.

Dawkowanie:

Cena 100g na 15.000 litrów

Aplikowanie

Zwilżyć materiał filtra, posypać FilterstarterBakterien na materiał filtra i pozostawić do działania na dwie godziny przy wyłączonej pompie. W przypadku dużego zarybienie zalecane jest zwiększenie dawki. 2 do 3 dni po zastosowaniu może wystąpić przemijające zmętnienie wody. Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach. Środek może zostać użyty jeśli temperatura wody w zbiorniku przekracza 8°C.

 
Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody