Soll Polska
 Soll Polska
Pojemność Wydajność Art. nr Cena
250 g 2.500 l 15232 109,00
1 kg 10.000 l 10812 299,00
5 kg 50.000 l 10487 699,00
10 kg 100.000 l 1249 999,00

FischMineral®

FischMineral® zawiera konieczne dla życia minerały i pierwiastki śladowe, w stężeniach dokładnie dostosowanych do potrzeb ryb, wspomagając w ten sposób ich zdrowie. Podwyższa twardosć węglanową i tym samym zapobiega wahaniom pH. Produkt czysto minerlany.

Skutek i korzyści

FischMineral® służy do profilaktycznego zastosowania w wodzie w stawach ozdobnych i biotopach i chroni w ten sposób ryby przed sytuacjami stresowymi (zła jakość wody, zbyt ciepła pogoda, silny rozwój glonów), które zagrażają ich zdrowiu. Również znajdujące się w wodzie trujące dla ryb substancje jak amoniak i azotyn są unieszkodliwiane. FischMineral® pomaga zapobiegać pasożytniczym chorobom ryb, oczyszczać wodę i uwolnić ją od nieprzyjemnych zapachów, jak również osiągnąć wzmocnienie odporności i żywotności ryb. FischMineral® zawiera aktywny tlen, który oczyszcza wodę i usuwa nieprzyjemny zapach, który często pochodzi ze zredukowanych, gnijących odpadów. FischMineral® ma działanie dezynfekujące i służy rybom jako profilaktyczna ochrona przed infekcjami i zarazkami chorobowymi. Dzięki jego bardzo wartościowej kombinacji substancji aktywnych FischMineral® stabilizuje jakość wody biotopu i zwiększa jego zdolność do samooczyszczania; toksyczność azotynu dla ryb zostaje znacznie obniżona.

Dawkowanie:

100g FischMineral® na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawowej

Optymalny czas zastosowania

Wiosną ryby są szczególnie podatne na infekcje i zakażenia pasożytnicze, ponieważ są jeszcze osłabione przez zimę, podczas gdy aktywność zarazków i pasożytów wzrasta w wyniku rosnących temperatur. Zastosowanie FischMineral® przed zamarznięciem stawu w zimie polepsza zaopatrzenie w tlen pod pokrywą lodu i zaopatrzenie ryb w minerały i pierwiastki śladowe podczas zimowania. Ponadto FischMineral® powinno się stosować profilaktycznie w czasie miesięcy letnich. Dzięki temu ryby mogą lepiej znieść sytuacje stresowe, do których dochodzi właśnie z powodu wyższych temperatur, wysokich stężeń azotynu etc.

Otrożność

W przypadku masowego kwitnienia glonów nitkowatych powinno się zastosować FischMineral® dopiero po zastosowaniu Söll FadenalgenVernichter względnie Söll AlgoSol® lub Söll AlgoSol® forte.

Aplikowanie

FischMineral® należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni stawu, nie rozpuszczawszy go uprzednio w wodzie!

 
Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody