Instrukcja stosowania KoiStabil

Instrukcja ..::

KoiStabil®


Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie KoiStabil.KoiStabil ® - Szybka stabilizacja parametrów wody KH i pH


KoiStabil jest stosowany w celu ulepszenia jakości wody, aby osiągnąć stabilny bilans ekologiczny w stawach dekoracyjnych i biotopach. Produkt ten jest szczególnie przydatny w neutralizowaniu substancji toksycznych takich jak amoniak, azotany i metale ciężkie, glony zawiesinowe (zielona woda) jak również pomaga w odbudowie zniszczonych roślin wodnych i osłabionym rybom w powrocie do zdrowia. Produkt naturalny.


Skutek i korzyści:

KoiStabil – wymiernie ulepsza woda w ciągu 15 minut KoiStabil® zapewnia to, co obiecuje nazwa: stabilny klimat w stawie dla karpi koi i innych wymagających ryb stawowych poprzez długofalowe zapewnienie odpowiedniej do gatunku wartości pH, stabilnej twardości węglanowej, jak i neutralizację amoniaku oraz metali ciężkich. Ryby będą bardziej żywotne i zyskają intensywne kolory.


Dawkowanie:

na 1.000 litrów wody stawowej należy wsypać do stawu 100 g KoiStabil®.


Aplikowanie

Środek rozsypać na całej powierzchni stawu. Urządzenia filtrujące mogą pozostać włączone. Zalecamy powtórzyć dozowanie dwa razy w roku lub odpowiednio do potrzeb (KH mniejsze 5° dH). KoiStabil® koryguje zbyt wysokie i zbyt niskie wartości pH w możliwie najkrótszym czasie.

Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody