Instrukcja stosowania TeichFit

Instrukcja ..::

Instrukcja stosowania


TeichFit®


Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie TeichFit.


TeichFit - podstawowy produkt do pielęgnacji stawu ogrodowego.

Rozwój glonów i roślin ma wpływ na ważne wartości w stawie ogrodowym. TeichFit w krótkim czasie tworzy idealne warunki dla życia wszystkich rośliny i mieszkańców stawu: optymalna koncentracja dwutlenku węgla oraz zawartość węglowodanów i wapnia są podstawą dla przetrwania wszystkich żywych istot stawie. TeichFit wpływa na zdrowy wzrost flory i fauny poprzez wprowadzanie wapnia w formę twardości węglanowej: natychmiastowa aktywacja siły biologicznego samooczyszczania zbiornika!


Zawartość

250 g (2 torby po 125 g każda) TeichFit wystarcza na 2.500 litrów (2.5 metra sześciennego) wody.


Obszary zastosowań

TeichFit jest stosowany w celu ulepszenia jakości wody, aby osiągnąć stabilny bilans ekologiczny w stawach dekoracyjnych i biotopach. Produkt ten jest szczególnie przydatny w neutralizowaniu substancji toksycznych takich jak amoniak, azotany i metale ciężkie, glony zawiesinowe (zielona woda) jak również pomaga w odbudowie zniszczonych roślin wodnych i osłabionym rybom w powrocie do zdrowia. Pozytywnym skutkiem ubocznym działania TeichFit jest zmniejszenie korozji w pompach i rurach.

Woda potraktowana środkiem TeichFit jest idealna do podlewania ogrodu.


Przeciwwskazania

TeichFit nie należy stosować jedynie w stawach, w których znajdują się kwiaty glonów nitkowatych. Jako produkt polepszający warunki życia wszystkich formy życia, wpłynąłby również pozytywnie na wzrost glonów nitkowatych. W takim przypadku, przed użyciem TeichFit należy zastosować środek AlgoSol firmy Söll.


Skutek i korzyści

TeichFit zaopatruje wodę w niezbędny wapń i dwutlenek węgla, a biotop utrzymuje stały poziom pH między 7.5 i 8.3 stopni (redukuje wahania pH) dzięki pojemności buforowania, poprzez podwyższenie twardości węglanowej. Wartość pH powyżej 8.6 stopni oraz duże jego wahania wpływa negatywnie na zwierzęta i rośliny. TeichFit stwarza optymalne warunki życia dla flory i fauny w stawach i zwiększa siłę samooczyszczania zbiornika. Stosowanie TeichFit wspiera również wzrost i reprodukcję organizmów wodnych (np. rozwielitki), które stanowią pożywienie glonów. W ten sposób glony zawiesinowe (zielona woda) mogą być zwalczone w sposób biologiczny. Stwarza optymalne warunki w stawie i filtrze dla życia drobnoustrojów, które likwidują zanieczyszczenia i dzięki temu szkodliwy amoniak i azotany są rozkładane skuteczniej.

TeichFit nie zaopatruje wodę w żadne środki nie naturalne i jest korzystny dla wszystkich mieszkańców stawu.


Dawkowanie

100 g TeichFit wystarcza na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.

Tylko w specjalnych okolicznościach należy zastosować większe dawkowanie. Takim przypadkiem jest sytuacja kiedy wartość pH przewyższa 9.5 stopnia i / albo twardość węglanowa jest niższa niż 2 mmol / l podczas pomiaru wczesnym wieczorem. Najłatwiej zmierzyć wartość pH i twardość węglanową używając zestaw AquaCheck firmy Söll. Mając wynik pomiaru można wyczytać lub obliczyć wymagane dawkowanie za pomocą załączonych tabel.

Produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wody, gdyż takie warunki zmniejszają jego skuteczność. Środek należy natychmiast użyć po otwarciu opakowania.


Optymalny czas podania

TeichFit może zostać użyty w każdej chwili roku. Największe zapotrzebowanie na jego działanie występuje wiosną i latem kiedy bilans biologiczny stawu jest najwrażliwszy.


Sposób podania

TeichFit powinien zostać równo rozprowadzony na całej powierzchni stawu. Po podaniu środka woda mętnieje. Przy bezpośrednim kontakcie z roślinami na liściach pojawiają się żółte plamy, gdyż TeichFit. Filtry i inne systemy mogą normalnie funkcjonować podczas podania środka.


Ograniczenia w skutku

Jeśli w zbiornika znajduje się kwas albo źródło ługu, TeichFit musi ciągle te substancje neutralizować, przez co jest szybko jest konsumowany. Kiedy zostanie całkowicie zużyty wartość PH przestaje być stabilna. Pewne rodzaje betonu i cementu czasami wykorzystywane do budowy stawów choć do tego się nie nadających, mogą wpłynąć na powstanie w wodzie ługu, co podwyższa znacznie wartość pH (aż do 11 stopni). W takich przypadkach, TeichFit powinien być stosowany ciągle, żeby neutralizować, wytwarzany przez beton lub cement, ług. Ewentualnie należy wymienić materiał konstrukcyjny stawu. W przypadku zakwitu glonów innych niż zawiesinowe (zielona woda), jest wskazane, by użyć AlgoSol (uwaga na wartość pH) przed zastosowaniem TeichFit. AlgoSol kontroluje glony i w ten sposób tworzy wstępne warunki dla zdrowego bilansu biologicznego. TeichFit reguluje wszelkie odchylenia w bilansie, spowodowane rozkwitem glonów.


Uwaga

TeichFit rozpuszcza się w wodzie. Przy wymianie wody, środek zostaje z nią usunięty i dłużej już nie działa.

Współdziałanie z innymi produktami

Z produktami firmy Söll

Produktów AlgoSol i TeichFit nie należy stosować równocześnie. Polecamy użycie TeichFit dzień przed lub po zastosowaniu AlgoSol. Wszystkie inne produkty Söll mogą zostać użyte razem z TeichFit.

Inne substancje:

Jeżeli woda pozostaje mętna lub brązowa przez dłuższy czas po użyciu TeichFit, prawdopodobnie jest to spowodowane wcześniejszemu użyciu torfu, substancji próchnicowych lub innych środków wspomagających jakość wody zawierających substancje kompleksowe. W pewnych przypadkach, zmętnienie lub zbrązowienie wody spowodowane środkami kompleksowymi można wyeliminować stosując SauerstoffActiv firmy Söll.

Uwaga

Środki do oczek wodnych, których receptura oparta jest na czystym sodzie lub węglowodanach potasowych mogą mieć szkodliwy wpływ na wodę stawu. Mogą powodować tworzenie się osadów wapiennych (jak również magnezowych), przez co woda staje się pozbawiona tych minerałów. Może to spowodować dotkliwy brak wapnia, podstawowej makro - pożywki. W przypadku wysokiego poziomu pH, czyste węglowodany stabilizują wartość pH na tak wysokim poziomie, co może być bardzo niebezpieczne dla wszystkich form życia w stawie. Jeśli po dodaniu węglowodanów, wartość pH podnosi się ponad 9.0 stopni, to bardzo trudno je obniżyć. Jeżeli powyższa sytuacja ma miejsce po zastosowaniu środków opartych na czystym sodzie lub węglowodanach potasu, nie jest już możliwe polepszenie sytuacji używając TeichFit bez zastosowania nie proporcjonalnie większego dawkowania. W takim przypadku należy zmierzyć wartości pH i twardość węglanową używając zestawu do pomiaru AquaCheck firmy Söll.

Zgodnie z załączoną instrukcją będzie możliwe określenie ilości środka pH - Minus, który może wstępnie zmniejszyć wartość pH. Po jego redukcji należy ustabilizować wartość pH stosując TeichFit. W ten sposób można również zredukować braki wapnia.

Ostrzeżenie

Proszę nie używać produktów w proszku opartych na gipsie; gips słabo rozpuszcza się w wodzie i staje się osadem, gdzie to może się zamienić w wysoce toksyczny siarczek wodoru (H2S) i spowoduje duże straty w rybach. Formowanie siarczku wodoru (H2S) może czasami nastąpić nawet kilka miesięcy później.


Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody