Instrukcja stosowania TeichStarter

Instrukcja ..::

Instrukcja stosowania


TeichStarter


Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie TeichStarter.


TeichStarter - Tworzy idealne środowisko wodne w stawie


Zawartość

250 g (2 torby po 125 g każda) TeichStarter wystarcza na 2.500 litrów (2,5 metra sześciennego) wody stawu.


Obszary zastosowań

TeichStarter dostosowuje wodę wodociągową, deszczową do potrzeb biotopu. Środek zapewnia optymalne warunki życia dzięki temu, że reguluje nie korzystne czynniki takie jak kwas, miękka woda ze zmienną wartością pH czy też niewystarczająca twardość węglanową. TeichSatrter odtruwa wodę zawierającą chlor, wodę poddanej oddziaływaniu metali (np. woda wodociągowa z rur miedzianych) lub też wodę deszczową z zanieczyszczeniami atmosferycznymi.


Przeciwwskazania

Woda wodociągowa z wysoką zawartością fosforanów (> 0.04 mg / l ) nie jest odpowiednia dla oczka wodnego. W takim przypadku pewne jest ponowne kwitnienie glonów. W takiej sytuacji, TeichStarter nie jest w stanie stworzyć stabilnego biotopu na dłuższy okres czasu. Można użyć wodę deszczową, uprzednio poddaną działaniu środka TeichStarter lub PhosLock AlgenStop, który absorbuje fosforany z wody.


Skutek i korzyści

Woda wodociągowa często zawiera chlor i metale ciężkie (szczególnie miedź i żelazo) i przez to jest nie odpowiednia dla stawu ogrodowego. TeichStarter eliminuje agresywny chlor jak również usuwa szkodliwe metale ciężkie, w ten sposób tworząc wstępne warunki dla zdrowego biotopu. Woda deszczowa powinna zostać uzdatniona przed użyciem jej w stawie, gdyż zawiera kurz i inne zanieczyszczenia atmosferyczne i często ma niską wartość pH (tzw. "kwaśny deszcz").

TeichStarter reguluje wartość pH w optymalnym (dla mieszkańców stawu) zakresie między 7.5 a 8.3 stopnia i stabilizuje ją poprzez podwyższenie twardości węglanowej.


Dawkowanie

100 g TeichStarter wystarcza na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody wodociągowej czy deszczowej.

Takie dawkowanie odnosi się do nowych stawów jak również przy całkowitej lub częściowej zmianie wody.


Aplikacja

Optymalny czas podania

Przy napełnianiu nowego stawu oraz po zmianie wody.


Sposób podania

Po napełnieniu stawu wodą, należy rozprowadzić TeichStarter równo po całej powierzchni stawu, bez wcześniejszego rozpuszczenia proszku w wodzie. Po użyciu preparatu przez krótki czas może wystąpić zmętnienie wody. Stosując TeichStarter nie ma potrzeby wyłączać systemu filtracyjnego.

TeichStarter powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu. Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią podczas przechowywania, gdyż zmniejsza to skuteczność produktu. Po otwarciu produktu należy go natychmiast użyć

.

Wpływ na istoty żywe

Użycie TeichStarter jest całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Nie ma potrzeby zabierać ryb podczas częściowej zmiany wody. Woda, w której zastosowano TeichStarter jest idealna do podlewania ogrodu.


Ograniczenia w działaniu

TeichStarter jest prawie całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

TeichStarter traci swoją skuteczność działania, jeśli po wymianie wody w stawie nie zostanie ponownie dodany.


Współdziałanie z innymi produktami

Użycie torfu, siana, fragmentów siana, substancji próchnicowych lub innych środków aktywnych, które zawierają substancje kompleksowe, może prowadzić do zmętnienia wody lub jej zbrązowienia przez dłuższy okres czasu. Zmętnienie lub zbrązowienie wody można skutecznie wyeliminować używając SauertsaffActiv firmy Söll.Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody