Instrukcja stosowania ZeoPower

Instrukcja ..::

Instrukcja stosowania


ZeoPower®


Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie ZeoPower.


ZeoPower – wysokiej jakości reaktywator zeolitu


Zawartość

250 g ZeoPower wystarcza na zreakywowanie do 5kg zeolitu

  • Torebka 1 (125g) służy do wstępnego oczyszczania

  • Torebka 2 (125g) służy do ostatecznego oczyszczenia/aktywacji


Obszary zastosowań

ZeoPower jest reaktywatorem działania wysokowydajnego zeolitu firmy Soll - ZeoSpeed jak i wszystkich innych dostępnych na rynku produktów zeolitowych. Proces reaktywacji może być powtarzany bezterminowo.


Skutek i korzyści

Zeolit jest czystym naturalnym produktem mineralnym, który może wymieniać jony wody z jonami zawartymi w zeolicie. Zanieczyszczenia usuwane z wody poprzez absorpcję minerału.

Pojemność wymienialnych jonów jest ograniczona i zależy również od jakości naturalnego minerału.


ZeoPower reaktywuje aktywność zeolitu w dwu fazowym procesie. W fazie pierwszej zanieczyszczenia zaabsorbowane w zeolicie zostają usunięte powierzchni minerału. W fazie drugiej zeolit zostaje poddany działaniu specjalnemu „procesowi IP60”. Pozwala to na odnowienie pojemności absorpcji fosforanu oraz poprzez dostawę świeżego aktywnego tlenu zwiększa rozkład związków azotu.


Dawkowanie

250 g ZeoPower wystarcza na reaktywowanie do 5kg zeolitu


Aplikacja

Regeneracja zeolitu używając ZeoPower powinno się odbywać na początku wiosny i jesieni. Regeneracja powinna mieć miejsce co 1-2 miesiące w zależności od zanieczyszczenia wody. Zeolit należy wyjąć ze stawu lub filtra i włożyć do pojemnika z wodą.

Wstępne oczyszczanie

Zawartość torebki 1 ZeoPower należy wrzucić do pojemnika z zeolitem i dokładnie wymieszać z wodą. Następnie pozostawić pojemnik na 2-4 godzin a następnie przepłukać go dużą ilością wody wodociągowej. Wodę użytą do płukania można wylać do kanalizacji. Po wylaniu wody należy wymieszać zawartość torebki 2 z minerałem. Teraz można ponownie używać zeolit.


Wskazówka

Zawartość torebki 2 ZeoPower działa podrażniająco na skórę. Stosując ZeoPower w procesie regeneracji wskazane jest używanie gumowych rękawic.Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody