Instrukcja stosowania AlgoSol®

Instrukcja ..::

Instrukcja stosowania


AlgoSol®

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie AlgoSol.


AlgoSol - agent specjalny przeciw glonom.

Glony są ważną częścią łańcucha pokarmowego i koniecznego warunku dla utrzymania biologicznego bilansu w stawach i biotopach. Z tego względu nie ma powodu niszczyć ich całkowicie. Masywny wzrost glonów wskazuje na problemy w bilansie biologicznym. Taki niewłaściwy rozwój spowodowany jest przez nadmierną zawartość substancji pokarmowych oraz substancji takich jak fosforany i azotany, które normalnie nietoksyczne, mogą prowadzić do niewłaściwych warunków środowiska i śmierć roślin i ryb. Przy wysokiej zawartości fosforanów i ciągłym dostarczaniu azotu, użycie produktu Algosol może nie zawsze być wystarczające. Stała redukcja substancji pokarmowych, np. redukcja fosforanów, jest w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem. W tym przypadku, doradzamy użycie naszych produktów PhosLock AlgenStop i / albo ZeoSpeed.


Zawartość

500 ml AlgoSol wystarcza na 10,000 litrów (10 metrów sześciennych) wody.


Obszary zastosowań

AlgoSol jest płynnym produktem biocide’owym, który został stworzony w celu zmniejszenia ilości glonów i zmiany środowiska korzystnego dla ich rozwoju w stawach dekoracyjnych i biotopach. AlgoSol jest bardzo skuteczny zarówno w walce z glonami zawiesinowymi i jednokomórkowymi glonami zielonymi (tzw. zielona woda) jak również w zwalczaniu i zapobieganiu rozwoju glonów niebiesko - zielonych.


Skutek i korzyści

AlgoSol redukuje rozwój glonów. Zmniejszenie ilości glonów (czas reakcji) może trwać kilka dni. Inteligentne połączenie składników hamuje szkodliwe skutki metabolizmu glonów, co wpływa pozytywnie na bilans biologiczny stawu. Zatrzymuje to nadmierne obniżenie twardości węglanowej i pomaga uniknąć dużych wahań wartości pH. Wzrost glonów znacznie jest zmniejszony przez blokowanie procesu fotosyntezy.

Regularne stosowanie AlgoSol skutecznie zapobiega ponownemu wzrostowi glonów.


Dawkowanie

• przy zastosowaniu w początkowej fazie rozwoju glonów i jako działanie zapobiegawcze:

50 ml AlgoSol na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.

• polecamy dalsze zastosowanie dwa do trzech tygodni później, aby zwiększyć wydajność i zwalczyć kiełkowanie trwałych form:

50 ml AlgoSol na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.

• jeśli woda jest bardzo zaatakowana przez glony stosować podwójną dawkę (100 ml AlgoSol na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.

• jeśli woda jest zaatakowana przez glony niebiesko - zielone, polecamy specjalne dawkowanie:

przez pięć kolejnych dni należy aplikować jedną piątą normalnej dawki (10 ml na 1.000 litrów wody).

Dawka odmierzana jest zakrętką butelki.


Sposób podania

Dla optymalizacji skutku działania należy podzielić dawkę i dodać do wody w dwóch kolejnych dniach.

Należy rozpuść odmierzoną ilość preparatu z wodą w stosunku 1:20 (np. w konewce) i równomiernie rozprowadzić rozpuszczony AlgoSol po powierzchni zbiornika. Należy unikać kontaktu nie rozpuszczonego AlgoSol z roślinami, gdyż może to spowodować powstanie plam na ich liściach.

Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach.

Optymalny czas podania

AlgoSol jest najefektywniejszy, kiedy stosuje się go w początkowej fazie rozwoju glonów. Kwitnienie glonów zazwyczaj występuje wiosną. Zwiększony rozwój glonów występuje również w miesiącach letnich i jesiennych.


Uwaga

Przy właściwym stosowaniu AlgoSol - za wyjątkiem poniższych przypadków – nie odnotowano żadnych skutków ubocznych w stosunku do ryb, roślin itp.

Jednakże, wielokrotne przedawkowanie AlgoSol może być dla nich niebezpieczne! W takim

przypadku, dodając produkt TeichFit w dużej mierze można zneutralizować działanie składników AlgoSol.

Nie ma potrzeby usuwać ryb z wody w czasie podawania środka. Po aplikacji preparatu wodę ze stawu można nadal stosować do podlewania ogrodu.

Resztki preparatu można wymieszać z wodą i wylać do ścieków. Puste opakowania można wyrzucić do odpadów gospodarstwa domowego. Produkt należy przechowywać w temperaturze dodatniej. Wszelkie pojemniki, rękawiczki itp. użyte przy aplikowaniu preparatu należy wypłukać wodą. W przypadku połknięcia środka, należy pić dużo wody lub w razie konieczności skontaktować się z lekarzem. Przy kontakcie z oczami, przepłukać je dużą ilością zimnej wody jednocześnie otwierając powieki. Przy kontakcie ze skórą, należy usunąć brudną odzież i wypłukać wodą i mydłem.

Ostrożność

Bardzo rzadka, ale niebezpieczna sytuacja powstaje przy nadmiernym rozwojowi glonów niebiesko - zielonych. Pewne odmiany glonów niebiesko – zielonych (tzw. bakterie cyano) obumierając wypuszczają toksyczne substancje, które mogą mieć poważny wpływ na życie istot. Ryby mogą reagować w różny sposób, na przykład ożywionym zachowaniem, szybko oddychając, apatią, boczną pozycją. W najgorszego wypadku może to doprowadzić do ich śmierci.

W przypadku glonów niebiesko – zielonych należy stosować specjalne dawkowanie. Przy właściwym stosowaniu toksyny glonów niebiesko – zielonych są szybko rozkładane, dzięki czemu ryby nie wykazują żadnych oznak zatrucia. W przypadku zauważenia powyższych oznak w zachowaniu ryb, polecamy zastosowanie preparatu SauertsaffActiv, który przyspiesza rozkład substancji toksycznych. Nie są znane jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie skutki uboczne.


Ograniczenia działania

Wartości pH wody stawu przekraczający 8.6 stopni osłabia skuteczność AlgoSol. W takim przypadku, przed zastosowaniem Algosol należy obniżyć wartość pH stosując środek TeichFit lub KoiStabil z laboratorium Söll.

Doradzamy, aby sprawdzić wartość pH, twardość węglanową i zawartość azotanów używając zestawu AquaCheck firmy Söll.

Współdziałanie z innymi produktami

Produkty Söll:

Przed zastosowaniem Algosol nie należy stosować innych sproszkowanych środków Söll, gdyż może to zmniejszyć jego skuteczność.

Inne substancje:

Wcześniejsze użycie torfu, siana, fragmentów siana, substancji próchnicowych i tym podobnych materiałów / substancji zmniejsza skuteczność AlgoSol i może prowadzić do zmącenia wody lub jej zbrązowienia. Te substancje zawierają składniki, które są biologicznie trudno rozkładalne i pogarszają jakość wody biotopu do poziomu zbliżonego do wody bagiennej, co jest szkodliwe dla flory i fauny stawu. Doradzamy usunąć te substancje ze stawu i filtra. Nie jesteśmy świadomi innych interakcji. W przypadku wystąpienia negatywnych symptomów w wyniku interakcji z produktami farmaceutycznymi, można zwykle je wyeliminować stosując TeichFit firmy Söll.


Wskazówka

Można skutecznie zapobiegać masowemu rozwojowi glonów dodając odpowiednią ilość bakterii do wody w okresie wiosennym. Nasze produkty takie jak TeichFit Dr. Roth’s TeichKlar i BAKTINETTEN zawierają takie wysoce skoncentrowane bakterie i dostępne w specjalistycznych sklepach. Masowy rozwój glonów zawsze spowodowany jest nadmierną ilością fosforanów w wodzie. Produkty ZeoSpeed oraz PhosLock AlgenStop skutecznie absorbują i wiążą fosforany, które są najważniejszą pożywką glonów i usuwają w ten sposób obrotu układu wodnego.

Produkty te mają dobre działanie profilaktyczne. Wskazane jest ich użycie już jesienią / zimą / wiosną i bezpośrednio po zwalczeniu glonów, żeby fosforany – pożywka glonów, nie pozostały w układzie wodnym.


Zawiera siarczan miedzi i monolinuron płynnego algicidu

Składnik aktywny: siarczan miedzi (2,4 g / l) i monolinuron (400 mg / l)

Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody