Soll Polska
 Soll Polska
5 L
Pojemność Wydajność Art. nr Cena
250 ml 5.000 l 11356 69,00
500 ml 10.000 l 11120 119,00
1 L 25.000 l 12275 189,00
2,5 L 50.000 l 11333 379,00
100.000 l 10345 529,00
10 L 200.000 l 11160 869,00

AlgoSol

AlgoSol jest płynnym produktem biocide'owym, który został stworzony w celu zmniejszenia ilości glonów i zmiany środowiska korzystnego dla ich rozwoju w stawach dekoracyjnych i biotopach. AlgoSol jest bardzo skuteczny zarówno w walce z glonami zawiesinowymi i jednokomórkowymi glonami zielonymi (tzw. zielona woda) jak również w zwalczaniu i zapobieganiu rozwoju glonów nitkowatych zielonych i niebiesko - zielonych.

Skutek i korzyści

AlgoSol redukuje rozwój glonów. Zmniejszenie ilości glonów (czas reakcji) może trwać kilka dni. Inteligentne połączenie składników hamuje szkodliwe skutki metabolizmu glonów, co wpływa pozytywnie na bilans biologiczny stawu. Zatrzymuje to nadmierne obniżenie twardości węglanowej i pomaga uniknąć dużych wahań wartości pH. Wzrost glonów znacznie jest zmniejszony przez blokowanie procesu fotosyntezy. Regularne stosowanie AlgoSol skutecznie zapobiega ponownemu wzrostowi glonów.

Dawkowanie:

Przy zastosowaniu w początkowej fazie rozwoju glonów i jako działanie zapobiegawcze: 50 ml AlgoSol na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu
Polecamy dalsze zastosowanie dwa do trzech tygodni później, aby zwiększyć wydajność i zwalczyć kiełkowanie trwałych form: 50 ml AlgoSol na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.
W przypdku intensywnego kwitnienia glonów stosować podwójną dawkę (100 ml AlgoSol na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.
Jeśli woda jest zaatakowana przez glony niebiesko - zielone, polecamy specjalne dawkowanie: przez pięć kolejnych dni należy aplikować jedną piątą normalnej dawki (10 ml na 1.000 litrów wody). Dawka odmierzana jest zakrętką butelki.

Optymalny czas zastosowania

W okresie kwitnienia glonów tj. od kwietnia do sierpnia.

Otrożność

W przypadku glonów niebiesko – zielonych należy stosować specjalne dawkowanie. Przy właściwym stosowaniu toksyny glonów niebiesko – zielonych są szybko rozkładane, dzięki czemu ryby nie wykazują żadnych oznak zatrucia. W przypadku zauważenia powyższych oznak w zachowaniu ryb, polecamy zastosowanie preparatu SauertsaffActiv, który przyspiesza rozkład substancji toksycznych. Nie są znane jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie skutki uboczne.

Aplikowanie

Dla optymalizacji skutku działania należy podzielić dawkę i dodać do wody w dwóch kolejnych dniach. Należy rozpuść odmierzoną ilość preparatu z wodą w stosunku 1:20 (np. w konewce) i równomiernie rozprowadzić rozpuszczony AlgoSol po powierzchni zbiornika. Należy unikać kontaktu nie rozpuszczonego AlgoSol z roślinami, gdyż może to spowodować powstanie plam na ich liściach. Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach. .

Ograniczenie działania

Wartości pH wody stawu przekraczający 8.6 stopni osłabia skuteczność AlgoSol. W takim przypadku, przed zastosowaniem Algosol należy obniżyć wartość pH stosując środek Ph MInus z laboratorium Söll. Doradzamy, aby sprawdzić wartość pH, twardość węglanową i zawartość azotanów używając zestawu AquaCheck firmy Söll. Wcześniejsze użycie torfu, siana, fragmentów siana, substancji próchnicowych i tym podobnych materiałów / substancji zmniejsza skuteczność AlgoSol i może prowadzić do zmącenia wody lub jej zbrązowienia. Te substancje zawierają składniki, które są biologicznie trudno rozkładalne i pogarszają jakość wody biotopu do poziomu zbliżonego do wody bagiennej, co jest szkodliwe dla flory i fauny stawu. Doradzamy usunąć te substancje ze stawu i filtra. W przypadku wystąpienia negatywnych symptomów w wyniku interakcji z produktami farmaceutycznymi, można zwykle je wyeliminować stosując TeichFit firmy Söll.

Składnik aktywny

Zawiera siarczan miedzi i monolinuron płynnego algicidu

 
Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody