Instrukcja stosowania AlgoSol® forte

Instrukcja ..::

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie AlgoSol forte.


AlgoSol forte - agent specjalny przeciw glonom – z ulepszoną formułą aktywną


Zawartość

500 ml AlgoSol forte wystarcza na 10,000 litrów (10 metrów sześciennych) wody.


Obszary zastosowań

AlgoSol forte jest płynnym produktem biocid’owym, który został stworzony w celu natychmiastowego zmniejszenia ilości glonów w trudnych przypadkach. AlgoSol forte powinien być stosowany jako „pierwsza pomoc” lub w przypadku masowego kwitnienia glonów.


Skutek i korzyści

Specjalny składnik efektywnie blokuje dostęp światła potrzebnego do procesu fotosyntezy. Oddana energia jest znacznie ograniczona. Dzięki obniżonemu metabolizmowi glonów, niższej twardości węglanowej wody i utrzymaniu pojemności buforowej wody, możliwe jest zapobieganie nadmiernego wahania się wartości pH.

Zmniejszenie ilości glonów (czas reakcji) może trwać kilka dni. Regularne stosowanie AlgoSol forte skutecznie zapobiega ponownemu wzrostowi glonów.

Dawkowanie

• przy dużym nagromadzeniu glonów stosować 50 ml AlgoSol forte na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.

Ostrożność

Jeżeli woda jest bardzo zaatakowana przez glony niebiesko - zielone (zwykle wyglądające jak pływający dywan glonów - nieznacznie oleisty, podczas gdy woda pod spodem jest stosunkowo jasna - i często o słodkim zapachu), AlgoSol forte nie powinien być użyty. W takim przypadku wskazane jest ostrożne stosowanie AlgoSol forte.

Aplikowanie

Sposób podania

Dla optymalizacji skutku działania należy podzielić dawkę i dodać do wody w dwóch kolejnych dniach.

Należy rozpuść odmierzoną ilość preparatu z przynajmniej 20 razy większą ilością wody stawu (np. w konewce) i równomiernie rozprowadzić rozpuszczony AlgoSol forte po powierzchni zbiornika. Należy unikać kontaktu nie rozpuszczonego AlgoSol forte z roślinami, gdyż może to spowodować powstanie plam na ich liściach.

Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach.

Optymalny czas podania

AlgoSol forte należy stosować wyłącznie w przypadku uporczywego kwitnienia glonów, gdyż glony są ważną częścią łańcucha pokarmowego i przez to są konieczne do utrzymania bilansu biologicznego w wodzie. AlgoSol forte należy stosować wyłącznie jako "pierwsza pomoc".

Uwaga

Przy właściwym stosowaniu AlgoSol forte - za wyjątkiem poniższych przypadków – nie odnotowano żadnych skutków ubocznych w stosunku do ryb, roślin itp.

Jednakże, wielokrotne przedawkowanie AlgoSol forte może być dla nich niebezpieczne!

Nie ma potrzeby usuwać ryb z wody w czasie podawania środka. Po aplikacji preparatu wodę ze stawu można nadal stosować do podlewania ogrodu.

Resztki preparatu można wymieszać z wodą i wylać do ścieków. Puste opakowania można wyrzucić do odpadów gospodarstwa domowego. Produkt należy przechowywać w temperaturze dodatniej. Wszelkie pojemniki, rękawiczki itp. użyte przy aplikowaniu preparatu należy wypłukać wodą. W przypadku połknięcia środka, należy pić dużo wody lub w razie konieczności skontaktować się z lekarzem. Przy kontakcie z oczami, przepłukać je dużą ilością zimnej wody jednocześnie otwierając powieki. Przy kontakcie ze skórą, należy usunąć brudną odzież i wypłukać wodą i mydłem.

Ostrożność

W indywidualnych przypadkach, przy niskiej jakości wody lub kiedy karpie Koi są osłabione chorobami (uszkodzenie wątroby, pasożyty) mogą zareagować nadwrażliwością na działanie AlgoSol forte. W takim wypadku najlepiej ostrożnie stosować AlgoSol forte. W razie wątpliwości AlgoSol forte nie powinien zostać użyty.

W sytuacji przypadkowego przedawkowania TeichFit pomaga w neutralizacji działania AlgoSol forte. Nie znane są jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie skutki uboczne.

Ograniczenia działania

Wartości pH wody stawu przekraczający 8.6 stopni osłabia skuteczność AlgoSol forte. W takim przypadku, przed zastosowaniem Algosol należy obniżyć wartość pH stosując środek

Ph Minus z laboratorium Söll.

Współdziałanie z innymi produktami

Produkty Söll:

Nie należy stosować innych produktów Söll równocześnie z AlgoSol forte, ponieważ może to zmniejszyć jego skuteczność. Jednakże produkty te można użyć dzień przed lub po zastosowaniu AlgoSol forte.

Inne substancje:

Wcześniejsze użycie torfu, siana, fragmentów siana, substancji próchnicowych i tym podobnych materiałów / substancji zmniejsza skuteczność AlgoSol forte i może prowadzić do zmącenia wody lub jej zbrązowienia. Te substancje zawierają składniki, które są biologicznie trudno rozkładalne i pogarszają jakość wody biotopu do poziomu zbliżonego do wody bagiennej, co jest szkodliwe dla flory i fauny stawu. Doradzamy usunąć te substancje ze stawu i filtra.


Wskazówka

Fosforany są główną przyczyną rozwoju glonów. Fosforany można znaleźć w pokarmie dla ryb,liściach, nawozach i ziemi. PhosLock AlgenStop skutecznie absorbuje i wiąże fosforany, dzięki czemu jest doskonałym środkiem profilaktycznym przeciw glonom. Bakterie wodne są alternatywą lub dobrym suplementem dla AlgoSol forte. Tak zwane bakterie azotanowe i bakterie denitryfikacyjne rozbijają mieszaniny azotu, które przyczyniają się do wzrostu glonów, będąc ich pożywką. Dlatego właśnie bakterie są konkurentami dla glonów. Można skutecznie zapobiegać masowemu rozwojowi glonów dodając odpowiednią ilość bakterii do wody w okresie wiosennym.

Nasze produkty takie jak BioBooster, TeichFit Dr. Roth’s TeichKlar i BAKTINETTEN zawierają takie wysoce skoncentrowane bakterie.

Zawiera siarczan miedzi i monolinuron płynnego algicidu

Składnik aktywny: siarczan miedzi (5 g /l)

Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody