Odpowiedzi na najczęscie zadawane pytania

Pytanie 1: Czy istnieje reguła ustalająca, ile ryb może znajdować się w stawie ogrodowym?

Zakłada się, że ilość ryb nie powinna przekraczać 1kg na 1000 litrów wody w oczku. Jednak muszą Państwo liczyć się z powiększaniem się hodowli. Ilość ryb powinna być sprawdzana i wyrównywana w miarę potrzeby. Nadmierna hodowla ryb powoduje zmętnienie wody, wykwit glonów, zniszczenie roślin i choroby samych ryb.

Pytanie 2: Czy ryby muszą być karmione przez cały rok?

Ryby są zwierzętami zimnokrwistymi, np. kiedy obniża się temperatura wody, wtedy metabolizm spowalnia się i tym samym zmniejsza się zapotrzebowanie na pokarm. Ma to zastosowanie w temperaturach około 12° i poniżej.

Pytanie 3: Co zapobiega pladze pasożytów karpii koi?

Zainfekowaną rybę należy leczyć oddzielnie w kąpieli solnej (20-30g soli kuchennej lub morskiej na jeden litr wody - roztwór 2-3%). Należy to robić w oddzielnym basenie, w przeciwnym razie można wyrządzić krzywdę roślinom i bakteriom filtrującym. Pozostaw rybę w słonej wodzie przez około 15-20 minut. Następnie trzeba zidentyfikować pasożyta. Właściwe lekarstwo na dalsze leczenie doradzi weterynarz.

Pytanie 4: Czy normalna ziemia ogrodowa może być użyta w koszu na rośliny dla roślin wodnych?

Nie należy używać normalnej ziemi ogrodowej w oczku wodnym. Normalna gleba zawiera zbyt dużo nawozów, będących substancjami biologicznymi stymulującymi wzrost glonów. Aby całkowicie uniknąć ryzyka najlepiej jest użyć zwyczajnego żwiru lub czystej gliny.

Pytanie 5: W jaki sposób można chronić czy walczyć z glonami?

Istnieje wiele rodzajów glonów. Głównymi przyczynami ich wykwitu jest nadmierna ilość składników odżywczych (spowodowanych np. przekarmieniem ryb lub rozkład liści opadających na dno oczka) oraz światło słoneczne. Dodatkowymi przyczynami mogą być niesprzyjająca pogoda, niedogodna lokalizacja oczka (za dużo słońca) lub za duża ilość ryb.

Wzrost glonów można ograniczyć poprzez instalację efektywnego systemu filtracji, przy jednoczesnym stabilizowaniu parametrów wody takich jak pH i KH oraz zastosowanie środków absorbujących fosforany oraz przeciwglonowych (np. Algosol lub Algosol forte).

Pytanie 6: Czy istnieją naturalne metody ochrony przed glonami?

Strefa regeneracyjna na co najmniej 1/3 powierzchni oczka, obsadzona roślinami wodnymi o właściwościach filtracyjnych i dodanie startera bakteryjnego pomaga zbilansować nadmierną ilość składników odżywczych.

Pytanie 7: Jaki jest najprostszy sposób, aby wyregulować współczynnik pH w oczku?

Główną przyczyną podwyższenia współczynnika pH jest dzienno-nocny cykl życia roślin oraz niski poziom twardości węglanowej.

Na zwiększenie współczynnika pH mają również wpływ wszystkie rodzaje cementowych bloków i krzemionkowych cegieł. Zmiana mogłaby przyczynić się do uregulowania takiego stanu.

Przede wszystkim należy zmierzyć wartość pH i KH (twardość węglanową) np. przy pomocy szybkich testów Soll. Najlepiej jest wykonać dwa badania: pierwsze rano (około godziny 7.00) oraz drugi wieczorem (około godziny 19.00). Jeśli twardość węglanowa jest niższa niż 5 stopni i/lub wartość pH jest niższa niż 7,4, wyższa niż 8,4 lub się waha między badaniami należy zastosować środki stabilizujące tj. TeichFit lub TeichStarter

Pytanie 8: Jaki jest dobry i skuteczny środek na glony nitkowate?

Glony nitkowate w odróżnieniu od glonów zawiesinowych są oznaką czystej i zdrowej wody.

W ofercie Soll możecie Państwo zaleźć szereg produktów zwalczających glony nitkowate.

FadenAlgenVernichter (Likwidator glonów nitkowatych) w bardzo szybki i skuteczny sposób zwalcza glony nitkowate. Efekty jego działania są widoczne już po 24 godzinach od zastosowania.

Algosol oraz Algosol forte są produktami zwalczającymi wszystkie rodzaje glonów oraz zapobiega ich ponownemu wzrostowi.

Phoslock Algwnstopp i ZeoSpeed są produktami skutecznie absorbującymi fosforany, co wpływa na ograniczenie wzrostu glonów.

Pytanie 9: Czy lampy UV pomagają w zwalczaniu glonów, co jeśli w oczku jest duża ilość światła?

Tak, jednak zwalczają tylko glony zawiesinowe, które czynią wodę mętną; nie działają one na glony nitkowate. Sama lampa UVC powoduję pękanie ścianek zielenic oraz zbija glony. Dodatkowo powinien być zainstalowany filtr, którego zadaniem jest przefiltrowywanie kępek glonów.

Pytanie 10: Czy preparaty do fontann i basenów są szkodliwe dla zwierząt, roślin lub kamieni?

Środki do fontann (ZiebrunnenKlar i SpringbrunnenKlar) oraz do basenów (AquaDes i Algenfrie) nie powinny być używane, jeżeli posiadają Państwo ryby i rośliny. Mogą być używane wyłącznie w zbiornikach bez ryb i roślin.

Pytanie 11: Jak mogę sam sprawdzić jakość wody?

W tym celu polecamy szybkie testy Soll, którymi można zmierzyć wartość pH oraz KH (twardość węglanową) lub pomiarowy kufer Soll, dzięki któremu można zmierzyć wartość pH, KH oraz zawartość azotynów z dokładnością do 0,2 stopnia.

Pytanie 12: Jak długo działa Algosol?

Algosol i Algosol forte są skuteczne kiedy wartość pH jest niższa niż 8,6 stopnia. Jeśli wartość pH jest wyższa należy ją obniżyć (stosując np. TeichFit lub pH Minus) przed użyciem preparatów.

Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach. AlgoSol jest najefektywniejszy, kiedy stosuje się go w początkowej fazie rozwoju glonów. Kwitnienie glonów zazwyczaj występuje wiosną Produkty zabezpieczają zbiornik przez około 6-8 tygodni.

Pytanie 13: Dlaczego powstaje piana w strumieniach? Jak można temu zapobiec?

Piana wskazuje na zachwianie równowagi biologicznej z podwyższonym współczynnikiem pH. Pierwszym zalecanym krokiem jest sprawdzenie jakości wody i zastosowanie środków stabilizujących np. TeichFit. Stopień wodny z dużą ilością żwiru w punkcie, gdzie woda spada pomaga zmniejszyć powstawanie piany.

Pytanie 14: Jak małże w oczku mogą przyczynić się do oczyszczania wody i co trzeba wziąć pod uwagę przy wpuszczaniu ich do oczka?

Małże w oczku mają pozytywny wpływ na jakość wody ponieważ filtrują one wodę. Minimalna głębokość oczka z małżami wynosi 80 cm. Ponieważ małże lubią się zakopywać, zalecamy podłoże wykonane z piasku kwarcowego lub żwiru.

Małże oczkowe są dostępne u dystrybutorów, którzy zajmują się sprzedażą ryb.

Pytanie 15: Jakie wartości powinienem wziąć pod uwagę, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ekosystemu w moim oczku?

Należy systematycznie badać następujące parametry, aby ocenić jakość wody:

wartość pH – między 7,4 a 8,4 stopnie
Twardość Węglanowa (tzw KH) - zawsze powyżej 5 stopni
Zawartość azotynów

Przy niewłaściwych parametrach należy zastosować TeichFit firmy Soll.

Pytanie 16: Czy zalecane jest tworzenie sztucznych przerębli w celu napowietrzenia wody?

Pod żadnym pozorem! Ryby mogą zostać okaleczone poprzez fale dźwiękowe. Dodatkowo, nagły stres zwiększy zużycie tlenu przez ryby. Najlepiej jest stosować środek napowietrzający Sauerstoff Depot, który równomiernie uwalnia tlen prze 6 tygodni.

Pytanie 17: Czy mogę stosować różne środki Soll w tym samym czasie?

Generalnie można stosować różne środki Soll w tym samym czasie. Jedynym wyjątkiem jest Algosol oraz Algol forte, przy stosowaniu których nie należy aplikować innych proszkowanych środków Soll. takiej sytuacji należy odczekać co najmniej jeden dzień.

Pytanie 18: Kiedy należy stosować startery bakteryjne?

Startery bakteryjne takie jak Biobboster, FilterStarterBakterien czy Dr Roth's TeichKlar należy stosować każdej wiosny kiedy średnia temperatura wody przekracza 80C lub po wymianie wody. Przed aplikacją środków należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach.

Pytanie 19: Czy po zastosowaniu TeichFit lub TeichStarter woda w oczku może ulec zmętnieniu?

Jest to możliwe ale zazwyczaj po 3-4 dniach staje się ona przejrzysta. Jeśli taki stan rzeczy utrzyma się dłużej należy zastosować stabilizator tlenu SauerstofActiv.

Pytanie 20: Czy stosując TeichFit może dojść do wzrostu glonów?

TeichFit wpływa pozytywnie na wzrost glonów. Kiedy mamy do czynienia z masowym wzrostem glonów i wartość pH jest powyżej 8,6 stopnia, przed zastosowanie Algosol, Algosol forte czy też FadenAlgenVernichter należy obniżyć pH stosując środek pH Minus. Następnie po dwóch dniach należy zaaplikować środek Algosol oraz co najmniej tydzień później TeichFit.

 
 
Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody